Deposits Interest Rates

/Deposits Interest Rates
Deposits Interest Rates 2017-12-04T01:49:29+00:00

सर्वसाधारण : ४.००%

ज्येष्ठ नागरिक: ४.००%

सर्वसाधारण : लागू नाही

ज्येष्ठ नागरिक: लागू नाही

15 दिवस ते 180 दिवस

सर्वसाधारण : ४.५०%

ज्येष्ठ नागरिक: –

१८१ दिवस ते ३६४ दिवस

सर्वसाधारण : ५.५० %

ज्येष्ठ नागरिक: –

13 महिने ते 18 महिने

सर्वसाधारण : ७.५० %

ज्येष्ठ नागरिक: – ८.५०%

१९ महिने ते ६० महिने

सर्वसाधारण : ७.००%

ज्येष्ठ नागरिक: ७.५०%

15 महिन्यांचे रोख प्रमाणपत्र

सर्वसाधारण : ७.०० %

ज्येष्ठ नागरिक: ७.५० %

१२ महिने

सर्वसाधारण : ७.०० %

ज्येष्ठ नागरिक: –

२४ महिने ते १८ महिने

सर्वसाधारण : ८.०० %

ज्येष्ठ नागरिक: –

एका वेळी 15 लाख ते रू. 50 लाख आणि 13 महिने ते 18 महिने कालावधीसाठी

सर्वसाधारण : ८.५०%

ज्येष्ठ नागरिक: –

एका वेळी 50 लाख 1 आणि त्यापेक्षा अधिक

सर्वसाधारण : ९.०० %

ज्येष्ठ नागरिक: –

एक वेळ 15 लाख ते 50 लाख आणि 13 महिने ते 18 महिने कालावधीसाठी

:८.५०%

एका वेळी 50 लाख 1 आणि त्यापेक्षा अधिक

: ९.००  %

  • सर्व ठेवींसाठी के वाय सी आवश्यक (आधार कार्ड, पॅनकार्ड )
  • नियमाप्रमाणे टी. डी. एस. कपात.
error: Content is Copyright & protected !!