सर्वसाधारण : ३.५० %

ज्येष्ठ नागरिक: ३.५० %

सर्वसाधारण : लागू नाही

ज्येष्ठ नागरिक: लागू नाही

15 दिवस ते 180 दिवस

सर्वसाधारण : ३.५० %

ज्येष्ठ नागरिक: – ३.५० %

१८१ दिवस ते ३६४ दिवस

सर्वसाधारण : ४  %

ज्येष्ठ नागरिक: – ४  %

13 महिने ते 60  महिने

सर्वसाधारण : ५.४०  %

ज्येष्ठ नागरिक: – ५.९० %

15 महिन्यांचे रोख प्रमाणपत्र

सर्वसाधारण : ५.४०  %

ज्येष्ठ नागरिक: ५.९ ०  %

१२ महिने

सर्वसाधारण : ५.४०  %

ज्येष्ठ नागरिक: – ५.४०  %

२४ महिने ते ६०  महिने

सर्वसाधारण : ५.९०  %

ज्येष्ठ नागरिक: – ५.९०  %

एका वेळी 15 लाख पेक्षा अधिक आणि 13 महिने ते 18 महिने कालावधीसाठी

सर्वसाधारण : ५.९० %

एका वेळी 15 लाख आणि त्यापेक्षा अधिक आणि 13 महिने ते 18 महिने कालावधीसाठी

संस्था  : ५.९०  %

  • सर्व ठेवींसाठी के वाय सी आवश्यक (आधार कार्ड, पॅनकार्ड )
  • नियमाप्रमाणे टी. डी. एस. कपात.