कर्ज रक्कम : वित्तपुरवठा  मर्यादा नाही *

व्याज दर : १४%

मार्जिन : ५ %

जामीनदार : दोन

प्रीपेमेंट : प्रीपेमेंट चार्जेस नाही

सदस्यता : कर्जाच्या रकमेच्या @ 2.5%.

तारण :  खरेदी करत असलेले नवीन वाहन

कागदपत्र पुरावे :

  • कर्जाचा अर्ज

  • अर्जदार/जामीनदार नवीनतम उत्पन्नाचे पुरावे

  • अर्जदार/जामीनदार पॅन कार्ड

  • अर्जदार/जामीनदार आधार कार्ड

  • अर्जदार/जामीनदार पत्त्याचा पुरावा

  • अर्जदार/जामीनदार फोटो

  • नवीन वाहनाचा कोटेशन

कोण अर्ज करू शकते: भारतीय नागरिक व बँकेचा सभासद

प्रोसेसिंग फि: २%

*जनता बँकेच्या एकमेव विवेकाने कर्ज दिले जाते.