१७९, भवानी पेठ, सिटी पोस्ट समोर  राजपथ,

सातारा – ४१५००२,

महाराष्ट्र (भारत)

टेलिफोन: ०२१६२-२३४४९१/२२७३४४

मोबाईल क्र.:९८८१९८५९५६

फॅक्स: ०२१६२-२२७३४४

ई-मेलः jsbsatara@gmail.com