मुदत ठेव – तिमाही व्याज

  • दीर्घकालीन उत्तम उत्पन्न.

  • त्रैमासिक आधारावर व्याज मिळवा

  • जलद कर्ज सुविधा उपलब्ध.

  • नामनिर्देशन सुविधा उपलब्ध.

  • सर्व ठेवींसाठी के वाय सी आवश्यक (आधार कार्ड, पॅनकार्ड )
  • नियमाप्रमाणे टी. डी. एस. कपात.