कर्ज रक्कम : रु. १० लाख, १० लाख ते २५ लाख, २५ लाखांच्या वर

व्याज दर :

रु. १० लाख पर्यंत – १३ %

१० लाखाच्या वर  -११  %

जामीनदार : दोन

सदस्यता : कर्जाच्या रकमेच्या @ ५ %

कागदपत्र पुरावे :

  • कर्जाचा अर्ज

  • अर्जदार/जामीनदार पॅन कार्ड

  • अर्जदार/जामीनदार आधार कार्ड

  • अर्जदार/जामीनदार पत्त्याचा पुरावा

  • अर्जदार/जामीनदार फोटो

  • अर्जदार/जामीनदार नवीनतम उत्पन्नाचे पुरावे

कोण अर्ज करू शकते: भारतीय नागरिक व बँकेचा सभासद

प्रोसेसिंग फि: २%