व्याज दर : ७.५   % + १ % प्रोसेसिंग फी

जामीनदार : आवश्यक नाही

सदस्यता : किमान 100 केवळ.

कागदपत्र पुरावे : सोपे.

पात्रता: केवळ व्यक्ती

कर्ज रक्कम:

नामधारी सभासद: जास्तीत जास्त रु. 1 लाख

‘अ’ वर्ग सभासद: जास्तीत जास्त रु. २ लाख

परतफेड कालावधी: 1 वर्ष

वयोमर्यादा: नाही