कर्ज रक्कम : एक्सपोजर मर्यादेपर्यंत मर्यादित

व्याज दर :

बिगर तारणी (स्टाफ सोडून) : १5 %

तारणी – माल नजरागहाण

रु. १५ लाखापर्यंत – १४.५० %

रु. १५ लाखाचे वर – १४.०० %

वेअर हाउस रिसीट तारण – १५.०० %

शेअर तारण – १५.०० %

जामीनदार : दोन

सदस्यता : कर्जाच्या रकमेच्या @ 2.5%.

तारण : कर्जाच्या उद्दिष्टाप्रमाणे

प्रक्रिया शुल्क : २ %

कालावधी : 4 वर्ष ते 7 वर्षे

कोण अर्ज करू शकते: भारतीय नागरिक व बँकेचा सभासद