पॅनेल प्रमुख

मा. बाळासाहेब जाजू

पत्ता:

जन्मतारीख:

शिक्षण:

 इतर पदे:

पॅनेल प्रमुख

मा. प्रो. भास्कर शालगर

पत्ता:

जन्मतारीख:

शिक्षण:

 इतर पदे:

पॅनेल प्रमुख

मा. ॲड. मुकुंद सारडा

पत्ता:

जन्मतारीख:

शिक्षण:

 इतर पदे:

पॅनेल प्रमुख

मा. विनोद सुर्यनारायण कुलकर्णी

पत्ता:

जन्मतारीख:

शिक्षण:

 इतर पदे:

आमचे तंत्रज्ञान सहकारी