१७९, भवानी पेठ, सिटी पोस्ट समोर  राजपथ,

सातारा – ४१५००२,

महाराष्ट्र (भारत)

टेलिफोन: ०२१६२-२२७३४६/२२७३४४

ग्राहक सेवा तक्रारी : ९४२०६३२८१६३

हरवलेले अथवा चोरीला गेलेले ए. टी. एम. व डेबिट कार्ड बंद करण्यासाठी: ०२१६२-२२७३४७

टेक्नो बेस सर्विसेस सक्रिय करण्याकरीता / पिन बदलण्याकरीता, इत्यादी : तुमच्या मुख्य शाखेमध्ये संपर्क करा

फॅक्स: ०२१६२-२२७३४४

ई-मेलः jsbsatara@gmail.com