कर्ज रक्कम : कमाल ६० लाख

फ्लॅट / रो हाऊस च्या करार दराच्या  75% 

व्याज दर : ११  % (१ % रिबेट )

जामीनदार : दोन

सदस्यता : कर्जाच्या रकमेच्या @ 2.5%.

तारण : नोंदणीकृत मालमत्ता गहाण

कागदपत्र पुरावे :

  • कर्जाचा अर्ज

  • शीर्षक अहवाल / मालमत्ता दस्तऐवज

  • अर्जदार/जामीनदार पॅन कार्ड

  • आधार कार्ड

  • अर्जदार/जामीनदार पत्त्याचा पुरावा

  • अर्जदार/जामीनदार फोटो

  • अर्जदार/जामीनदार नवीनतम उत्पन्नाचे पुरावे

कोण अर्ज करू शकते: भारतीय नागरिक व बँकेचा सभासद

प्रोसेसिंग फि: २%